Volle Evangelie Kerk van God - Fichardtpark

Ek wil ‘n Bydrae maak

Ons Bankbesonderhede

Indien u die werk van Therapéa wil ondersteun kan u gerus ‘n betaling direk in een van ons bank rekeninge maak. Indien u ‘n kwitansie verlang kan u gerus een aanvra per epos.

ABSA
VEK Therapéa
Tjekrekening 157 094 0348 (Rek nr.)
632 005 (Tak kode)
ABSA
OCSA Therapéa
Tjekrekening 408 317 2826 (Rek nr.)
632 005 (Tak kode)

Aanlyn Skenkings deur middel van Kredietkaart

Bydraes kan ook gemaak word deur middel van PayFast in enige van die volgende opsies. Baie dankie vir u bydrae !

vva_image_bejaardesorg vva_image_bejaardesorg vva_image_bejaardesorg vva_image_bejaardesorg vva_image_bejaardesorg vva_image_bejaardesorg