Volle Evangelie Kerk van God - Fichardtpark

Ons Bestuur

Voorsitter

JOHAN DE BRUIN 076 586 2211 johan@pro-build.co.za

Onder Voorsitter

Hierdie pos is vakant – Indien jy sou belang stel kontak ons gerus. Bid ook saam met ons dat die Vader vir ons die regte persoon sal stuur…

Administrasie

Nellie van der Merwe 073 618 5408 kantoor@therapea.co.za

Finiansies

Nellie van der Merwe 073 618 5408 kantoor@therapea.co.za

Geboue

Jaco Pietersen 084 475 5455 jpietersen@uct.ac.za

Bates

Hierdie pos is vakant – Indien jy sou belang stel kontak ons gerus. Bid ook saam met ons dat die Vader vir ons die regte persoon sal stuur…

BemarkingVerslaggewing

Hierdie pos is vakant – Indien jy sou belang stel kontak ons gerus. Bid ook saam met ons dat die Vader vir ons die regte persoon sal stuur…

Personeel

Francois Matthys 082 925 6296 francois.matthys@makro.co.za

Projekte

Alida Clark 083 454 7390 admin@ceilingflair.co.za